Individualterapi

HUR GÅR DET TILL ?

Att gå i terapi kan se väldigt olika ut beroende på terapeuten, dennes inriktning och var din behandlare arbetar. Hur en terapi går till beror också på vilka svårigheter och behov du/ni kommer med.

 

I stora drag går det dock till så att vi under det/dom första tillfällena tillsammans beskriver hur det är nu: vad det är du, ni som par elller familj vill ha hjälp med. Här tar vi hjälp av frågeformulär för att snabbare få en bra bild, och för att komma ihåg hur det ser ut när vi startade. Sedan behöver vi titta på olika sätt att förstå problemet och börja skapa en gmensam förståselse. Här tar vi hjälp av olika modeller och jag ger dig kunskap som kan vara till hjälp framöver. När vi har en bild är det dags att tilslammans bestämma vad vi tror behöver göras/förändras och vad som behövs fär att komma dit. Sedan provar vi det vi beslutat oss för och utävrderar hur det blev. Oftast behöver vi justera något och göra flera försök. Ibland är fokus för terapi inte förändring utan kanske förståsel för och bearbetning av något som hänt eller som skall komma att hända.Vi kan också växla utifrån skiftande behov och förändrade livsomständigheter. 


För att få en god start ber jag dig/er fylla i en del fårgeformulär innan vi ses. Vi har också ett längre första möte för att du/ni skall få något med er och vi skall ah möjighet att skapa en plan.