Tjänster

TERAPI och RÅDGIVNING

1100 kronor per 45 minuter. 

HANDLEDNING

Handledning

Online 1300 kronor + moms